gölbaşı bilgi

 Gölbaşı ve çevresinin özellikle Tunç Devrinde yerleşim alanı olmaya başladığı, Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar döneminde de bu özelliğini devam ettirdiği Kültür ve gölbaşında ki çiçekçilerTurizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Gölbaşı çevresinin çeşitli bölgelerinde yapılan kazı çalışmaları, inceleme ve araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Gölbaşı’nın ilçe olması ise çok eskilere dayanmaz.Gölbaşı daha önce Örencik Köyüne bağlı Gölhanı adı ile anılan bir mahalle iken 1923 yılında, buraya Oğulbey Köyündeki Bucak Müdürlüğü ile Jandarma Karakolunun taşınması ile Gölbaşı Nahiyesi adını aldı. 1936 yılında ise ilçe olan Çankaya’ya bağlandı. 1955 yılında E-5 Devlet Karayolunun bu bölgeden geçmesi ile Gölbaşı’nın nüfus artışı ve gelişmesi hızlandı. 1965 yılında da Gölbaşı Belediye teşkilatı kuruldu. 29.11.1983 gün ve 2963 sayılı Kanun ile de Gölbaşı ilçe oldu. 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2872 sayılı Cevre Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak “Gölbaşı İlçesi Özel Cevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edildi. 1991 yılında da Gölbaşı Belediyesi Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alındı.

Bugün Gölbaşı ilçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 122.288 nüfusu ve 1300 km²`lik yüzölçümüyle devamlı gelişen ve büyüyen bir ilçe konumundadır.Gölbaşı, Ankara il merkezine 20 km. uzaklıkta, 970 metre rakımlı ve iç Anadolu platosu üzerinde bulunan bir ilçedir. Doğusunda Bala, Batısında Yenimahalle, Güneyinde Haymana ve Kuzeyinde Çankaya ilçeleri bulunmaktadır. gölbaşı inci çiçek 

Gölbaşı ilçesi adından da anlaşılacağı üzere, Ankara ilinin göller bölgesidir. Bölgede Mogan ve Eymir gölleri bulunmaktadır. Mogan Gölü havzası genelde düzgün yer yer orta engebeli bir havzanın alt ucunda alüvyoner setlerin arkasında oluşmuş doğal baraj gölüdür.Yüzölçümü ortalama 6 km² dır.Gölün güneyinden itibaren 2 km`lik bir mesafede, sulak-bataklık alan nitelikli bir geçiş zonu ile yer altı ve yer üstünden kuzey doğusundaki 1.25 km²’lik alana sahip Eymir Gölüne ortalama 5 metrelik kot farkıyla boşalım sağlamaktadır. Böylelikle Eymir Gölünün su girdisinin tamamına yakını Mogan Gölü tarafından sağlanmaktadır. Geniş bir havzadan drene olan yer altı ve yer üstü suları Mogan-Eymir. göllerinden geçerek havzanın kuzeydoğu gölbaşında çiçekçi ucundan İmrahor Vadisine boşalır. Mogan gölünün su girdisi düzensiz rejimli yazları genelde kuruyan dereler vasıtasıyla olmaktadır. gölbaşı çiçek siparişi 

İklim ve bitki örtüsü

Gölbaşı ve çevresi kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen karasal iklime sahiptir. Yıllık yağış ortalaması 400 mm civarındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması ise 11.7 C’dir.

Bölgenin yaygın bitki örtüsü otsu bitkiler olmakla birlikte değişik yüksekliklerde ve nem oranları farklı topoğrafik alanlarda farklı bitki toplulukları bulunmaktadır. Ormanlık alanlar dahGölbaşı`nın 54 mahallesinin 11`i merkezde bulunmaktadır. Merkez mahallelerinde 108,600 kişi   (% 83,3) yaşamaktadır. En uzak mahallesi ise 65,4 km uzaklıktaki Çeltek`dir. İlçede nüfusu en fazla olan, 24.803 kişi ile Eymir mahallesidir.  Gölbaşı`nın`un nüfusu 2017 yılında % 5,4 artmıştır.[16]

Gölbaşı ilçesinin mahallelerinin ilçeye uzaklığı, rakımı ve nüfusu

 
Sıra Mahalle Km* Rakım Nüfus
2016[17] 2017[16] 2018 2019
1 Bahçelievler Mah.     17.713 22.065    
2 Eymir Mah.     24.368 24.803    
3 Gaziosmanpaşa Mah.     8.163 8.105    
4 Hacıhasan Mah.     490 518    
5 Hacılar Mah.     1.572 1.951    
6 İncek Mah.     4.363 4.662    
7 Karşıyaka Mah.     11.787 12.324    
8 Kızılcaşar Mah.     4.113 4.268    
9 Örencik Mah.     1.040 1.097    
10 Seğmenler Mah.     17.743 18.362    
11 Şafak Mah.     10.935 10.445    
  Gölbaşı (merkez)   1.000 102.287 108.600    
12 Ahiboz Mah. 23,4 1.111 289 253    
13 Akörençarşak Mah. 58,3 1.185 253 242    
14 Altunçanak Mah. 63,2 1.095 69 62    
15 Bağiçi Mah. 35,1 1.091 302 292    
16 Ballıkpınar Mah. 14,3 1.039 883 899    
17 Bezirhane Mah. 37,6 1.074 593 570    
18 Boyalık Mah. 44,1 1.234 338 342    
19 Çayırlı Mah. 34,9 1.201 199 190    
20 Çeltek Mah. 65,4 1.071 59 61    
21 Çimşit Mah. 44,4 1.169 245 271    
22 Dikilitaş Mah. 38,9 1.059 436 411    
23 Emirler Mah. 38,4 1.200 477 559    
24 Gökçehüyük Mah. 18,1 1.081 988 986    
25 Gölbek Mah. 60,2 1.074 206 231    
26 Günalan Mah. 27,5 1.208 178 159    
27 Hacımuratlı Mah. 19,5 1.069 217 212    
28 Halaçlı Mah. 25,1 1.215 274 290    
29 İkizce Mah. 29,3 1.120 298 302    
30 Karaali Merkez Mah. 34,9 1.188 286 273    
31 Karaali Yazlık Mah. 34,4 1.186 271 298    
32 Karacaören Mah. 54,3 1.086 204 235    
33 Karagedik Aydın Mah. 25,8 1.025 1.361 1.311    
34 Karagedik Ercan Mah. 25,6 1.025 1.167 1.149    
35 Karaoğlan Mah. 6,7 1.075 746 695    
36 Kırıklı Mah. 33,5 1.128 104 97    
37 Koparan Mah. 18,2 1.136 322 331    
38 Mahmatlı Mah. 30,8 1.082 268 271    
39 Mahmatlıbahçe Mah. 32,6 1.099 98 97    
40 Oğulbey Mah. 12,4 1.102 1.388 1.463    
41 Oyaca Akarsu Mah. 40,6 1.230 935 955    
42 Oyaca Yeşilçam Mah. 39,0 1.228 778 759    
43 Selametli Şehit Emrah Mah. 38,3 1.223 870 844    
44 Soğulcak Mah. 32,3 1.140 163 153    
45 Subaşı Mah. 36,2 1.117 258 248    
46 Taşpınar Mah. 11,5 1.160 1.257 1.510    
47 Tepeyurt Mah. 31,0 1.088 199 187    
48 Topaklı Mah. 28,1 1.093 501 488    
49 Tulumtaş Mah. 19,6 1.240 1.582 1.690    
50 Velihimmetli Mah. 22,8 1.136 482 521    
51 Yağlıpınar Mah. 17,1 1.054 312 318    
52 Yavrucuk Mah. 14,6 1.011 361 338    
53 Yaylabağ Mah. 9,6 1.153 437 444    
54 Yurtbeyi Mah. 8,0 1.148 740 756    
  Gölbaşı (kırsal)     21.394 21.763    
  Gölbaşı (ilçe)     123.681 130.363

a çok Eymir gölüne bakan dik yamaçlı platolarda, Beynam ormanlarında ve yeni ağaçlandırma yapılan alanlarda yer almaktadır. (Beynam ormanları Balâ ilçesi sınırları içinde yer almaktadır.)

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde 476’sı tür, 6’sı alttür, 6’sı varyete almak üzere toplam 488 bitki türü mevcuttur. Gölbaşını sembolize eden değerlerden biri olan  gölbaşı çiçeği Sevgi Çiçeği (Centuarea Tchihatcheffii) Türkiye`de yetişen 179 Centaurea türünden biri olup sadece Gölbaşı’nda Mogan Gölü, Hacı Hasan Mahallesi civarında yetişen bir endemiktir. Sevgi Çiçeğinin çiçeklenmesi Nisan ayının son haftasından başlayıp, Temmuz ayının ilk haftasına kadar devam eder.